Eén maand gratis boekhouden, offreren en factureren met KBinfo.nl

Wil je de uitgebreide functionaliteit van KBinfo.nl uitproberen? Registreer je dan voor een gratis kennismaking: 30 dagen lang gratis gebruik maken van alle functionaliteit om te kijken of KBinfo.nl bij je past. Geheel vrijblijvend.

 

Na je aanmelding maken we je eigen boekhoudomgeving aan en kun je met je inlog de volgende dag direct beginnen. Bij je aanmelding vragen we of je wilt dat we meekijken om je te helpen bij het begin. Ook is er een handige online handleiding. 

Bevalt het? Dan zet je je abonnement om in een van deze drie pakketten (vanaf 15 euro per maand).

Bevalt het niet? Niks aan de hand. Je bent ons geen kosten verschuldigd. Mocht je je bedenken: we bewaren je gegevens een maand, waarna deze worden vernietigd.

Meld je gratis aan

Supersimpel boekhouden